להורדת הגליון השני, מעמק עכור - בחזרה לשלילת הגלות, לחצו כאן