"רק יותר משישים שנה עברו מאז הוקמה המדינה, וחלק גדול מן הנוער היהודי החי בה אינו מכיר את סיפורה של הציונות, את עיקריה ואת טעמיה. הישגה הגדול ביותר של הציונות הוא שלמרות העובדה שהקמת המדינה היתה מהפכה דרמטית בגורלם של יהודים בעולם – יהודים צעירים החיים בה כבר מקבלים אותה כדבר המובן מאליו. אלא שבלי היכרות עם עיקרי הציונות וללא מחויבות אליהם – לא נוכל להמשיך ליהנות מכל הדברים שרק המדינה היהודית מאפשרת לנו…"

~ פרופ' רות גביזון ~ 

19ביום שלישי (13.7.16) נפגשה הקבוצה החיפאית של בית המדרש לציונות בפעם העשירית למפגש מסכם של תכנית 'עיונים בכתבי הציונות'. את שני המפגשים הראשונים בתכנית הקדשנו למהי ציונות ומתי היא התחילה, לאחר מכן הגענו לזרמי הציונות כדי להבין את סדר הופעתם של הזרמים בתוך התנועה הציונית ובהמשך התמקדנו למספר נושאי ליבה בציונות – שלילת הגלות, חברת מופת, הזכות על הארץ והיחס לערביי הארץ, פוסט ציונות והכרת דמויותיהם החשובות של בנימין זאב הרצל וזאב ז'בוטינסקי.

במפגש הסיכום ניסינו לסכם יחד ולהבין אילו תובנות צצות ועולות בנו בחשבנו על השאלה הבסיסית אך המורכבת ביותר 'מהי ציונות?', אותו מונח ששומעים הרבה אך לא הרבה באמת יודעים לומר. המפגש העשירי הוא המפגש המסכם של תכנית הפיילוט 'עיונים בכתבי הציונות' בשיתוף של עמותת שבעים פנים לציונות והשלוחה הצפונית של מרכז מורשת בגין בחיפה.

תכנית נוספת עתידה להיפתח בראשית שנת תשע"ז, נעדכן כשכל פרטי התכנית יהיו סגורים.

סיכום תכנית 'עיונים בכתבי הציונות' לשנת תשע"ו
20חוברת הסיכום שלפניכם הינה הסיכום של עשרת המפגשים של תכנית העיונים שהתקיימה בשלוחה הצפונית של מרכז בגין בשיתוף פעולה עם עמותת 'שבעים פנים לציונות'. הקבוצה החיפאית של בית המדרש לציונות נפגשה אחת לשבועיים במהלך השנה כאשר כל מפגש הוקדש לנושא אחר שהוא חלק מהתמונה הגדולה של ההיסטוריה הציונית והרעיון הציוני.

החוברת מכילה את תמצית הנושאים שעלו במפגשים אך אינה יכול להכיל את הכל ועם זאת יכולה לשמש בסיס לפעילות חינוכית ולימוד בקבוצות ומסגרות מגוונות. בנוסף ניתן למצוא בה גם קטעי מקורות להדפסה וללימוד עצמי או קבוצתי לאלו החפצים בכך. אני מקווה כי היא תשמש לאנשי חינוך, מדריכים ומדריכות בתנועות הנוער ובכל מסגרות חינוך באשר הן חומר עזר ללימוד כתבי הציונות.

אנו מודים לכל חברות וחברי בית המדרש לציונות בחיפה שלקחו חלק בתכנית, הגיעו, קראו התווכחו ולמדו את הכתבים הציוניים.

 

לקריאת והורדת חוברת הסיכום לחצו>> 

חוברת סיכום תכנית עיונים בכתבי הציונות. חוברת א. תשעועיונים בכתבי הציונות. סיכום תכנית