חוברת סיכום תכנית עיונים בכתבי הציונות. חוברת א. תשעו