זרמים בציונות. דמויות. בית המדרש לציונות מפגש רביעי