בזכות הנורמליות: חמש מסות בשאלות הציונות, מאת א.ב. יהושע, הוצאת שוקן, 1980, 166 עמודים

 בזכות הנורמליות

בספר מסותיו המרתק "בזכות הנורמליות", טוען א.ב. יהושע כי העם היהודי בחר לאורך השנים במודע ובאופן חופשי בחיי הגלות, אשר חסכו ממנו את הצורך לתת מענה לדילמות מורכבות כגון התנגשות בין דת ללאום, סכסוכים לאומיים, האחריות הכרוכה בריבונות ועוד.

אולם דומה כי אל מול שאלת הגולה יהושע עצמו בוחר בפתרון הקל, ומתמקד באסון ובסכנת ההשמדה שהגלות המיטה עלינו מבלי לתת את הדעת על כך שדווקא יכולתם של היהודים להסתגל לנסיבות של קיום משולל ריבונות היא שאפשרה להם לשרוד בניכר במשך זמן כה רב.

מקס נורדאו סבר כי המרכיב הסודי שאפשר לעם היהודי לשרוד לאורך שנים הוא הרעיון המשיחי, שלראייתו אינו דתי כי אם מוסרי בעיקרו, ומושתת על תפיסה עמוקה שלפיה תמיד יש דבר מה לשפר ולתקן בעצמנו ובעולם. גם עיקרון מופשט ועל-זמני זה נולד כתוצאה מהצורך להמיר קיום לאומי חי וממשי המושרש בחברה ובטריטוריה מסוימות, מהסוג שמאפיין עמים רגילים, באוטונומיה חלופית, תרבותית-רוחנית. מקריאתו הרדיקלית של יהושע לנרמל את עם ישראל ולעקור את המרכיב הגלותי מזהותו, משתמע גם ויתור על התכונות הייחודיות העשויות להיות חיוניות להישרדותו בטווח הארוך.

להשקפתי, על כל יהודי לעלות ארצה, ורק בישראל טמון החיסון מפני סכנת ההתבוללות בתפוצות. עם זאת, יהיה זה בלתי אחראי מצדנו לזנוח מורשת שהוכיחה את יכולתה לקיים את העם היהודי במשך אלפי שנים, ולהשליך יהבנו באופן בלעדי על דפוסי קיום ריבוניים שגובשו במשך פחות ממאה שנות עצמאות. עלינו להפנות עורף לגלות עצמה, שבגינה לקה העם היהודי בפירוד פנימי, תלישות ממולדת, פסיביות ואובדן ריבונות על גורלו. אולם עלינו לברור מתוך מורשת הקיום היהודי בגולה את היסודות שיסייעו לנו להמשיך ולבנות חיים לאומיים עצמאיים בארצנו, וחברה שתשאף להיות מופת מוסרי ואור לגויים ולא חיקוי של אומות אחרות בלבד.

הקמת מדינת ישראל מביאה אתה הזדמנות מרתקת לעם היהודי ליצור יהודי היברידי, שמשלב בין מה שלמדנו ובנינו בכל השנים בגולה לבין יהודי מושל האחראי על גורלו שלו. שילוב נכון בין היהודי הגלותי ליהודי הישראלי ופיצוח הצופן הנכון לשילוב הזה טומנים בחובם עתיד מזהיר לעם ישראל ולמדינת ישראל.