מגילת העצמאות של מדינת ישראל, מבטאת חזון ציוני שעמד בבסיס הקמתה. החזון הציוני הניע חלוצים לנטוש את אורח חייהם, לעזוב הכל ולעלות לארץ ישראל, על מנת להתיישב בה וליצור חברת מופת ותשתית למדינה יהודית ריבונית. החזון הציוני הניע המוני היהודים ללכת בעקבותיהם, הוא התשתית של החברה הישראלית ומדינת ישראל.


החזון הציוני לא היה אחיד – הציונות היא שם משפחה המאחד שמות פרטיים שונים, של הזרמים השונים בציונות. כל זרם פעל להגשמת הציונות, בניית החברה הישראלית, הקמת המדינה ועיצוב אופיה בדרכו הייחודית, אך המשותף לכולם היה האמונה היוקדת בזכותו של העם היהודי על ארץ ישראל ובזיקתו אליה, הקריאה ליהודים לעלות לארץ, השאיפה לריבונות יהודית במדינה עצמאית, והחתירה לחברת מופת.


השיח הרעיוני הציוני התעמעם עם השנים, הוכנס למרכאות ולעתים הוצג באור נלעג. עם זאת, קיים היום צמא בחברה הישראלית לחזון גדול ולשיח מעמיק. עמותת 'שבעים פנים לציונות' לוקחת על עצמה את המשימה, לחדש את השיח הציוני ולהפיח בו חיים חדשים. העמותה נושאת על עצמה את האתגר, להניף את דגל החזון הציוני על ראש התורן של החברה הישראלית והעם היהודי בדורנו.

Untitled-1

העמותה תעמיד את ההתחדשות הציונית כמרכיב מרכזי ומוביל בתנופת ההתחדשות היהודית בחברה הישראלית. ההתחדשות היהודית – ציונית, תבנה את הקומה השניה של הציונות, הקומה הרוחנית, התרבותית, הערכית, מעל הקומה הפיזית של הקמת מדינה ריבונית וחזקה, זאת מתוך התפישה כי "מדינת ישראל תיבחן לא בעושר, לא בצבא ולא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים", כדבריו של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון.


מטרת העמותה היא לפתוח בשיח ציוני, החושף בפני הציבור הישראלי את הפנים השונות של הציונות לדורותיה, כפי שכתב זאב ז'בוטינסקי כי "הציונות גופה איננה מפלגה אלא הסתדרות לאומית, שנועדה להכיל את כל השדרות ואת כל הזרמים בעם ישראל", וזאת על מנת לעצב יחד את הציונות של המאה ה-21. החזון הציוני רלוונטי ומשמעותי לחיינו לא פחות מכפי שהיה בטרם הקמת המדינה – תפקידנו להתאים אותו למציאות ולאתגרים של דורנו.


ההתחדשות הציונית בישראל תשפיע על החברה הישראלית ועל איכות ההנהגה הפוליטית והתרבותית בישראל, על ערכיה, ועל מחויבותה לחזון הגדול של הציונות.

כדבריו של מייסד התנועה הציונית, בנימין זאב הרצל, "החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה, כמו שחושבים רבים. כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות. כל מעשיהם יהיו ביום מן הימים לחלום".