חוברת מקראה. עיונים בכתבי הציונות. סמינר כמעין המתגבר. אוגוסט תשעו