לוח 1-2. תמורות בעולם המערבי-יהודי. זרמי הציונות. אירועים מרכזיים עד תל חי