זבוטינסקי. עיונים בכתבי הציונות. מקראת לימוד. יולי 2017