יוסף טרומפלדור.מקראת עיונים בכתבי הציונות. אדר תשעח. 2018