אשמורת שלישית

'מהפכה מתמדת' – שער גיליון הבכורה של 'אשמורת שלישית'

בעשורים האחרונים אנו עדים לתהליכי ניוון ורידוד שיטתיים של הדיון הציבורי בארץ בסוגיות יסוד רעיוניות הנוגעות לקיומנו המשותף כאן. מגמות אלו נסמכות במידה רבה על תמורה מרחיקת לכת שעברה התקשורת בישראל, במסגרתה הוחלפה העיתונות התנועתית בעלת האוריינטציה האידיאולוגית, שהיוותה פלטפורמה לדיון פלורליסטי ודמוקרטי בסך הכול עבור ציבורים רחבים, בעיתונות פרטית הנשלטת בידי קומץ בעלי הון והמונעת על ידי אינטרסים מסחריים אגוצנטריים בלבד. כך, את העיסוק המעמיק, היסודי והמורכב של עיתונים כמו "דבר", "על המשמר", "למרחב", "הירדן" או "חרות" באתגרים והדילמות שעמדו בפני היישוב העברי ולאחר מכן מדינת ישראל, החליפה התמקדות מצד העיתונות המסחרית בסנסציוני, הצהוב והפשטני, ונטיית יתר בלתי מאוזנת אל האישי והאינדיבידואלי בד בבד עם זניחת הלאומי והקולקטיבי. שינוי עומק תודעתי זה שעברה החברה הישראלית אחראי במידה רבה לכך ששינויים מהפכניים באופייה, ובראשם הפיכתה ממדינת רווחה סוציאל דמוקרטית לכלכלה ניאו ליברלית, התרחשו באופן שנותר סמוי מעיני מרבית הציבור ומבלי שיתקיים ויכוח פוליטי משמעותי בעניינם.

הפערים החברתיים-כלכליים, השסעים המגזריים והניכור הבינאישי חותרים בהדרגה תחת אתוס שותפות הגורל, הערבות ההדדית והמחויבות לכלל שעמד ביסוד הקמת המדינה, ומערערים את שרידי הסולידריות והזהות המשותפת החיוניים לקיומנו כאומה. הדרך להצבת חלופה לתהליכים מסוכנים אלו בדמות שיקום הממלכתיות הישראלית חייבת לעבור דרך בחינה נוקבת, מעמיקה ומתמשכת של המציאות בימינו והמגמות המתוות את צורתה, כשלב ראשון בדרך להבהרת התכלית המשותפת, היעדים והחזון ארוך הטווח שהיינו רוצים שישראל תתקדם לאורם.

כתב העת "אשמורת שלישית" הוקם במטרה להגשים את אחד מיעדיה המרכזיים של עמותת "שבעים פנים לציונות" שהוא יוצא לאור במסגרתה – לתרום להחייאת הדיון הציבורי האידיאולוגי בישראל שהיווה חלק ניכר ממקור חיותה של התנועה הציונית במקור, תוך חידוד המחלוקות העקרוניות העומדות בבסיסו. העיתון יעשה זאת באמצעות קיום ויכוח מפרה בין מגוון הזרמים המרכיבים את הספקטרום הציוני כיום. קהל היעד שלו כולל אנשי רוח וחינוך, פעילים חברתיים ומגשימים חלוציים בני זמננו, סטודנטים, חברי תנועות נוער וכל מי שעתיד המפעל הציוני וחזונו יקרים ללבו. שמו של המגזין, "אשמורת שלישית", מתכתב עם המימרה הידועה לפיה תמיד הכי חשוך בטרם עלות השחר – ומזמין את הציבור לקחת חלק, כקוראים וככותבים, בתהליך של התבהרות רעיונית הרואה את העלטה התודעתית, הטשטוש המושגי ואובדן הדרך בהם אנו שרויים במידה רבה כחברה, כנקודת מוצא לזריחה מחודשת של ההגות וההגשמה הציונית, שדורנו משווע להן כיום יותר מתמיד.

שלכם,

ניר רייזלר