בתחילת דרכה של התנועה הציונית הוחלט לשים דגש על תמיכה ציבורית כלכלית רחבה ברעיון הציוני. על בסיס רעיון התרומה העממית של 'חצי שקל' שהייתה נהוגה בתקופת בית ראשון ושני, הוחלט על תרומת 'שקל ציוני'. כספי התמיכה אשר נאספו מהעם שימשו לפעילות השוטפת של ההסתדרות הציונית ובכך ביטאו את הרצון החופשי של כל יהודי לקחת חלק בבניין האומה המתהווה.

אנו מזמינים אתכם לחדש את המסורת ולקחת חלק פעיל בבניין העמותה.

בעשיה התנדבותית ובתמיכה כספית.

 

                                                                      בברכת כל ישראל ערבים זה לזה!