מנחה בבית המדרש לציונות של המכון לאסטרטגיה ציונית, במכינות קדם צבאיות, ובבית המדרש 'אלול'. ב'אלול' משמש כרכז פדגוגי, ובעבר ריכז והינחה בשותפות את 'בית המדרש למורים', את 'הקהילות הלומדות' ברחבי הארץ ואת השתלמויות המנחים.

סגור לתגובות.